esbossos / esbozos

Crec que els esbossos moltes vegades em defineixen millor que els dibuixos acabats, i que ens passa el mateix a molts. Per això per a mi era imprescindible posar esbossos que m'agraden, sense saber per què m'agraden. Simplement perquè fent-los he estat feliç.

Creo que los esbozos muchas veces me definen mejor que los dibujos acabados, y que esto nos passa a muchos. Por eso para mí era imprescindible poner esbozos que me gusten, sin saber a veces por qué me gustan. Simplemente porque haciéndolos he sido feliz.