miércoles, 28 de febrero de 2018

El poema de la rosa als llavis

Il·lustrar El poema de la rosa als llavis de Joan Salvat Papasseit és un repte, perquè és un text fort i autèntic. Parla de l'amor i del sexe com a experiència vital de descoberta, i parla de la indústria, dels trens i les agulles que ens impedeixen estar amb la persona estimada (o fer allò que volem, sigui el que sigui). Té un trasfons de crítica social no tan obvi aparentment. L'editorial Angle em va donar l'oportunitat d'entrar en el món de Papasseit i aviat veurem el llibre a la venda en una edició molt acurada. M'hagués agradat poder fer més, com sempre, per acostar-me millor a un text gran.

Ilustrar El poema de la rosa als llavis de Joan Salvat Papaseit es un reto, porque es un texto fuerte y auténtico. Habla del amor y del sexo como experiencia vital de descubrimiento, y habla de la industria, de los trenes y las agujas que nos impiden estar con la persona amada (o hacer lo que queramos, sea lo que sea). Tiene un trasfondo de crítica social no tan obvio aparentemente. La editorial Angle me dio la oportunidad de entrar en el mundo de Papaseit y pronto veremos el libro a la venta en una edición muy cuidada. Me hubiera gustado poder hacer más, como siempre, para acercarme mejor a un texto grande.